Master Gysbert, inkele reis Sabeare!

In het kader van het ‘350e betinkingsjier” van Gysbert Japicx hebben we een meertalige musical geschreven voor de leerlingen van de groepen 5,6.7 en 8 van de basisschool. Alle scholen in Friesland zijn door Cedin aangeschreven, ontzettend fijn dat ze ons hierbij hebben gesteund, en uitgenodigd. Er hebben zich ongeveer 50 scholen ingeschreven, waarmee we zo’n 2300 leerlingen en 200 begeleiders hebben kunnen ontvangen in de Broerekerk van Bolsward. Op vrijdag, 30 september hadden we een speciale voorstelling voor genodigden ook hier was het uitverkocht, alle 180 plekken waren bezet.

Inmiddels kijken we terug op een prachtige musical met alleen maar positieve reacties. We zijn ontzettend trots op het resultaat en op dit moment kijken we naar de mogelijkheden om een vervolg te geven aan dit ‘nieuwe’ genre. Een genre dat we kunnen samenvatten als: realistisch Friestalige verhaal met vele taalgrappen, prachtige zang en humor voor zowel jong als oud! Natuurlijk is er educatief materiaal aangeleverd waardoor de leerlingen Gysbert Japicx hebben leren kennen en zelfs komt Gysbert Japicx als ‘geast’ nog terug in de musical, weer op een typische humoristische manier! Ook worden prachtige woorden als ‘fereale’ en ‘sabeare’ gebruikt, die ook weer op een prachtige manier worden uitgelegd. Mooie friese woorden…..