Organisaasje

Gysbert Japicx (Holckema) Stifting

 

KVK nûmer : 41001328

Bankrekken: NL85RABO0128146389

Adres: Wipstjritte 6, 8701 HZ te Boalsert.